Sunday, August 6, 2017

Ce ne desparte sau împarte între fiinţă şi nefiinţă

Ce ne desparte sau împarte între fiinţă şi nefiinţă: Ana Maria Sandu nu face filosofie. Cu delicateţe, duioşie, bonomie, a ridicat nişte despărţituri între realitate şi artă, între timp şi netimp… Pro